ENERGIECOOP IJSKOUD

IJskoud, branding voor nieuwe energie

Toen energiecoop IJskoud AnGOAn benaderde om hun biogasnetwerk een smoel te geven was ik meteen enthousiast. Dit is echt een geweldig initiatief dat een werkelijke oplossing biedt voor het klimaatprobleem.

Vraag

Coop IJskoud had behoefte aan een professionele uitstraling en een helder communicatieplatform om alle stakeholders goed te kunnen informeren over de projecten. 

Want niet alleen willen ze nieuwe boeren en afnemers aantrekken, ook hebben ze een maatschappelijke functie en is het van belang dat burger en politiek goed geïnformeerd worden.

Resultaat

Het project is van scratch af aan opgestart, met een passend logo en de slogan: ‘Een boeren initiatief voor circulaire biogasproductie.’

Daarnaast zijn diverse communicatiemiddelen ontwikkeld, waarvan de website met interactieve kaart de belangrijkste informatieverstrekker is. Ook is een bezoekerscentrum ingericht bij 1 van de boeren.

De officiële opening volgt deze lente.

Strak logo die het circulaire karakter weergeeft, gestapeld en liggend.

De website is het belangrijkste communicatiemiddel naar de diverse stakeholders: www.ijskoud.eu

Deel dit project

Ja, mijn merk wil ook AnGOAn!